- particulieren

- wie is...
- waar...
- werkwijze
- bijzondere technieken
- rouwverwerking
- trainingen
- tarieven
- contact
- 7 tips over veerkracht
- links


- bedrijven

Betaalbare tarieven

De tarieven zijn inclusief BTW.

Individueel
€ €50,- Inkomen* op bijstandsniveau
€ €60,- Inkomen* onder toetsingsinkomen**
€ €70,- Inkomen* boven toetsingsinkomen**

De zittingen duren 60 minuten.

Relatie
€ €65,- Inkomen* op bijstandsniveau
€ €80,- Inkomen* onder toetsingsinkomen**
€ €95,- Inkomen* boven toetsingsinkomen**

De zittingen duren 90 minuten.

Afspraken dient men uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen, anders wordt het consult in rekening gebracht.

* Voor de vaststelling van het tarief is het gezinsinkomen bepalend.
** Het toetsingsinkomen voor 2017 bedraagt een bruto jaarinkomen voor een alleenstaande van minimaal € €27.857,- p.jr. en voor samenwonenden / gezin minimaal €€35.116,- p.jr.

Of de psychosociale begeleiding geheel of gedeeltelijk voor vergoeding in aanmerking komt, hangt naast een medische indicatie af van de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Kijk dat zelf goed na, of bel je zorgverzekeraar. Een verwijsbriefje van de huisarts is dus nog geen garantie voor vergoeding.

Indien de kosten niet onder de dekking van je polis vallen, kan je nog proberen een beroep te doen op de coulance van je zorgverzekeraar. Dit houdt in dat het dan aan je zorgverzekeraar ter beoordeling is om in afwijking van de polisvoorwaarden kosten toch geheel of gedeeltelijk voor haar rekening te nemen. Een voorbeeldbriefje voor zo'n verzoek heeft Lianne van der Heiden voor je ter beschikking.