- particulieren

- wie is...
- waar...
- werkwijze
- bijzondere technieken
- rouwverwerking
- trainingen
- tarieven
- contact
- 7 tips over veerkracht
- links


- bedrijven

Wie de zon in het leven ziet
laat de schaduw achter zich

7 tips over veerkracht

1. Neem een positieve levenshouding aan

Always look at the bright side of life. Probeer het leven om te beginnen van de zonnige kant te bekijken. Ook al is er in je leven veel gebeurd of als er momenteel veel gebeurt, dat je niet in de hand leek of lijkt te hebben. Hoe het je verder vergaat, hang veelal af van wat je ermee doet, hoe je ermee omgaat, hoe je met jezelf omgaat. Vanuit een positieve levenshouding zul je met de negatieve dingen beter om kunnen gaan en je zult er de positieve kanten dan eerder van kunnen zien.

Niets is alleen maar negatief.

2. Vecht niet tegen de werkelijkheid

Veel van onze energie gaat op aan het vechten tegen wat er is, tegen de realiteit, terwijl die immers een gegeven is en het dus volkomen zinloos is hiertegen te vechten. Beter is het voor je ernaar te kijken hoe je om kunt gaan met die realiteit om te trachten te verwelkomen wat er in je leven gebeurt. Ook hiervoor geldt weer: wat er gebeurt is vaak een gegeven, maar hoe je ernaar kijkt dat bepaalt pas je kwaliteit van leven. Het leren accepteren van dingen is een gave.

Verander wat je kunt veranderen en laat los wat een gegeven is.

3. Kom in actie

Kijk niet werkloos toe, maar pak je eigen leven ter hand. Wees niet een slachtoffer maar wordt (hoofdrol)speler in je eigen leven. Ik heb het dan over je copingstijl / je manier van hoe je met de dingen omgaat en hoe je tegen de dingen aankijkt. Uit onderzoek naar manieren om problemen te hanteren, blijkt dat een actieve houding vaak het beste werkt. Probeer zoveel mogelijk de touwtjes weer in handen te krijgen / houden en je problemen op te lossen.
Kortom: kom in actie en doe er wat aan.

4. Leg (en onderhoud je) contacten

Goede relaties met familie, vrienden en collega's zullen in moeilijke tijden onmisbaar zijn. Sociale steun is één van de belangrijkste beschermende factoren in het leven van een mens. Je kunt de gebeurtenissen beter aan als je er niet alleen voor staat, als je een ondersteunende omgeving hebt. Je omgeving, je netwerk van mensen om je heen is iets waaraan je door je hele leven heen hebt te werken. Belangrijk is contacten te leggen, maar minstens zo belangrijk is het om ze vervolgens te onderhouden.

Het begint vaak met een vriend te zijn waarna dan zal blijken dat je ook vrienden hebt.

5. Streef ernaar te leren van je ervaringen

Al doende leert men. Van je fouten, van de dingen die in je leven gebeuren, kun je leren. Je kunt ze zo snel mogelijk proberen te vergeten, maar dan 'bracht' het je niets. Je kunt ook nagaan wat het je te vertellen had, wat voor les je eruit kunt leren. Vaak valt achteraf te constateren dat een ervaring rijker betekent dat je weer een stuk(je) wijzer geworden bent. En dat je leven rijker is geworden.

Leer dus van je ervaringen

6. Probeer de dingen in de juiste proporties te zien

Maak de zaken niet onnodig groter dan ze zijn. Ook hoef je niet continu met je problemen en met je verdriet bezig te zijn om ze te verwerken. Vergeten of noem het: verdringen, is soms een zegen. Je gedachten verzetten, de dingen anders aanpakken, de dingen op juiste waarde schatten vormen belangrijke bouwstenen voor je levensgeluk.

Relativeren is heel gezond. Zet relativeren dus op je menu.

7. Besef dat je innerlijke houding mede je uiterlijke houding bepaalt en omgekeerd

Zoals je je voelt, is vaak je houding. Probeer maar eens of jij nog diep somber kunt zijn, als je houding rechtop is, schouders naar achteren, fier de wereld inkijkend. Voel je het verschil? Of kijk eens of je apetrots kunt zijn op iets wat je deed en probeer dat dan eens te doen met een terneergeslagen houding: schouders gebogen, hoofd gebogen, je lijf in neergaande lijn. Al geloof je nu nog niet direct in je nieuwe houding, je gevoel zal erbij veranderen.

Kijk de wereld weer in met opgeheven hoofd en rechte schouders en een heldere blik.