- particulieren


- bedrijven

- counseling / coaching
- bedrijfsmaatschap-
pelijk werk

- vertrouwenspersoon

- arbo- verplichting of bedrijfsbelang?
- aangeboden diensten
- lidmaatschap LVVV
- verdere informatie
- tarieven

- kortdurende conflictbemiddeling
- trainingen
- wie is...
- waar...
- werkwijze
- tarieven
- contact
- links

Interne of Externe vertrouwenspersoon

Het aanstellen van een vertrouwenspersoon van buitenaf is vooral prettig voor medewerkers die hun problemen liever niet binnen hun eigen bedrijf aan de kaak willen stellen. Mogelijk bent u daarom op zoek naar een externe vertrouwenspersoon. Het is dan mogelijk om de deskundigheid van Lianne van der Heiden daarvoor in te schakelen.
Zij is reeds in diverse bedrijven en instellingen voor deze dienst beschikbaar. En deze beschikbaarheid loopt van de meest uitgebreide (zowel werk- als privé problematiek) tot een beschikbaarheid die beperkt is tot de wettelijk verplichte voorziening. Over het spectrum waaraan uw organisatie behoefte heeft zijn nadere afspraken te maken.

De aanstelling van een externe vertrouwenspersoon maakt het voor uw medewerkers mogelijk om een informeel gesprek te hebben met een vertrouwenspersoon die gegarandeerd deskundig en onafhankelijk is. Een bijkomend voordeel is, dat uw eigen mensen zich kunnen concentreren op hun eigenlijke werkzaamheden en dat ze niet verstrikt zullen raken in conflicterende belangen, als dat zo voorkomt.
Voor de kosten hoeft u het in het algemeen niet te laten: uw interne vertrouwenspersonen up-to-date houden met trainingen is vaak een kostbare aangelegenheid. Daarnaast is Lianne vakkundig onderlegd in het omgaan met conflicten en geschillen.