- particulieren


- bedrijven

- counseling / coaching
- bedrijfsmaatschap-
pelijk werk

- vertrouwenspersoon
- kortdurende conflictbemiddeling
- trainingen
- wie is...
- waar...
- werkwijze
- tarieven
- contact
- links

De cursus 'omgaan met teleurstellingen'
kan helaas geen doorgang vinden

Trainingen

Op dit moment zijn er geen specifieke trainingen.