- particulieren


- bedrijven

- counseling / coaching
- bedrijfsmaatschap-
pelijk werk

- vertrouwenspersoon
- kortdurende conflictbemiddeling
- trainingen
- wie is...
- waar...
- werkwijze
- tarieven
- contact
- links

Tarieven

De uurprijs is 110,- (dit is inclusief 21% BTW).

Een bijeenkomst duurt in beginsel een uur, andere tijdseenheden zijn indien nuttig overeen te komen
Een gesprek dat niet tijdig (tenminste 24 uur van tevoren) wordt geannuleerd, wordt als gevoerd beschouwd.
Mocht na intake worden besloten geen gebruik te maken van het begeleidingstraject, dan zijn alleen de kosten voor het intakegesprek verschuldigd.