- particulieren


- bedrijven

- counseling / coaching

- preventief
- overeenkomst
- begeleiding
- tarieven

- bedrijfsmaatschap-
pelijk werk

- vertrouwenspersoon
- kortdurende conflictbemiddeling
- trainingen
- wie is...
- waar...
- werkwijze
- tarieven
- contact
- links

Counseling / Coaching

In welke situaties is ondersteuning door middel van counseling of wellicht coaching interessant voor u:

Ten behoeve van optimaal functioneren in de werksituatie
Bij gezondheidsklachten:
- dreigend ziekteverzuim
- veelvuldig kort ziekteverzuim
- langdurig ziekteverzuim
- re´ntegratie
- stressklachten
- overspanningsklachten
- burn-out

Bij functioneringsproblemen:
- gedemotiveerdheid
- communicatieproblemen
- conflictsituaties op het werk

Bij wensen ten aanzien van verbetering van functioneren:
- verbetering van de eigen communicatie
- verbetering van omgang met personeel
- situatiegerichte wensen gericht op verbetering van eigen houding / gedrag