- particulieren


- bedrijven

- counseling / coaching
- bedrijfsmaatschap-
pelijk werk

- ondersteuning
- beter voorkomen...
- tarieven

- vertrouwenspersoon
- kortdurende conflictbemiddeling
- trainingen
- wie is...
- waar...
- werkwijze
- tarieven
- contact
- links

Wat doet het Bedrijfsmaatschappelijk Werk?

Het Bedrijfsmaatschappelijk Werk vormt niet alleen een klankbord. Er wordt ook verder gekeken. Welke voorwaarden zijn bijvoorbeeld nodig om te zorgen dat iemand die problemen thuis heeft toch kan blijven functioneren?

De bedrijfsmaatschappelijk werker kan bijvoorbeeld met toestemming van de medewerker contact opnemen met de leidinggevende. Wellicht kan het al helpen als de werkomgeving weet dat iemand in z'n privé-leven worstelt met problemen. Op die manier kan een werknemer ondersteund worden op de werkplek.

Iemand kan in het werk met lastige situaties te maken krijgen zoals een meningsverschil met de leidinggevende, ruzie met een collega, (seksuele) intimidatie of pesterijen op het werk, enzovoorts. Het kan dan prettig zijn (en soms noodzakelijk) daarover te praten en te kijken hoe je daar beter mee om kan gaan.

Ook kan hulp gezocht worden wanneer iemand een conflict heeft met zijn of haar leidinggevende. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan in zo'n situatie in overleg met de werknemer contact opnemen met de leidinggevende. Wellicht kan er dan een driegesprek plaatsvinden.

Sommige mensen doen alleen wat ze opgedragen wordt en lopen daarin vast. In vastgelopen werksituaties kan de bedrijfsmaatschappelijk werker bijvoorbeeld ook weer een bemiddelende rol spelen, maar ook eerst de werknemer helpen en leren hoe deze zich in bepaalde situaties kan gedragen en daarmee kan leren omgaan. Het is goed als iemand in al dergelijke gevallen grenzen leert stellen en keuzes leert maken.